PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 ĐỀ THI MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT 1 CUỐI KÌ I 2023-2024 Thdc.Admin [HyperLink19]
2 ĐỀ THI MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT 2 CUỐI KÌ I 2023-2024 Thdc.Admin [HyperLink19]
3 ĐỀ THI MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT 3 CUỐI KÌ I 2023-2024 Thdc.Admin [HyperLink19]
4 ĐỀ THI MÔN TOÁN 4 GIỮA KÌ I 2023-2024 Thdc.Admin [HyperLink19]
5 ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT 4 GIỮA KÌ I 2023-2024 Thdc.Admin [HyperLink19]
6 ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT 5 GIỮA KÌ I 2023-2024 Thdc.Admin [HyperLink19]
7 ĐỀ THI MÔN TOÁN 5 GIỮA KÌ I 2023-2024 Thdc.Admin [HyperLink19]
8 ĐÈ THI MÔN TOÁN LỚP 4 CUỐI KÌ I NĂM 2023-2024 Thdc.Admin [HyperLink19]
9 Đề KTĐK CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH KHỐI 3 NĂM 2022-2023 Thdc.Admin [HyperLink19]
10 Đề KTĐK CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH KHỐI 4 NĂM 2022-2023 Thdc.Admin [HyperLink19]
11 Đề KTĐK CUỐI HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ KHỐI 3 NĂM 2022-2023 Thdc.Admin [HyperLink19]
12 Đề KTĐK CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC KHỐI 5 NĂM 2022-2023 Thdc.Admin [HyperLink19]
13 Đề KTĐK CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC KHỐI 4 NĂM 2022-2023 Thdc.Admin [HyperLink19]
14 Đề KTĐK CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC KHỐI 3 NĂM 2022-2023 Thdc.Admin [HyperLink19]
15 Đề KTĐK CUỐI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ KHỐI 5 NĂM 2022-2023 Thdc.Admin [HyperLink19]
16 Đề KTĐK CUỐI HỌC KÌ II MÔN KHOA HỌC KHỐI 5 NĂM 2022-2023 Thdc.Admin [HyperLink19]
17 Đề KTĐK CUỐI HỌC KÌ II KHỐI 3 NĂM 2022-2023 Thdc.Admin [HyperLink19]
18 Đề KTĐK CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN KHỐI 2 NĂM 2022-2023 Thdc.Admin [HyperLink19]
19 Đề KTĐK CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 2 NĂM 2022-2023 Thdc.Admin [HyperLink19]
20 Đề KTĐK CUỐI HỌC KÌ II KHỐI 1 NĂM 2022-2023 Thdc.Admin [HyperLink19]
12345678