PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
TRƯỜNG ĐỨC CHÍNH
Hiệu trưởng: NGUYỄN ĐINH CẢNH
Địa chỉ: Lôi Xá - Đức Chính - Cẩm Giàng * Điện thoại: 0220.3.797.038 * Website: thduchinh.camgiang.edu.vn * Gmail: tieuhocducchinh2013@gmail.com@gmail.com
Đăng nhập