PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Trần Minh Ngọc
   Sinh ngày: 27/03/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Xuân Kiều - Đức Chính - Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:      Giải Ba Trạng nhí Tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Tiến Anh
   Sinh ngày: 24/04/2008  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Địch Tràng Đức Chính Cẩm Giàng Hải Dương
   Thành tích:      Giải Ba Trạng nhí Tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Hoàng Quốc Việt
   Sinh ngày: 06/09/2008  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Minh Tân - Lương Tài - Bắc Ninh
   Thành tích:      Giải Ba Trạng nhí Tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Trần Hoàng Đan
   Sinh ngày: 25/09/2008  
   Lớp: 5C
   Chỗ ở: Hảo Hội - Đức Chính - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:      Giải Ba Trạng nhí Tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Cao Minh Hiếu
   Sinh ngày: 05/05/2008  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Yển Vũ - Đức Chính Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Trạng nhí Tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Tiến Anh
   Sinh ngày: 24/04/2008  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Địch Tràng Đức Chính Cẩm Giàng Hải Dương
   Thành tích:      Giải Ba Trạng nhí Tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Hoàng Quốc Việt
   Sinh ngày: 06/09/2008  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Minh Tân Lương Tài Bắc Ninh
   Thành tích:      Giải Ba Trạng nhí Tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Hoàng Đan
   Sinh ngày: 25/09/2008  
   Lớp: 4C
   Chỗ ở: Hảo Hội - Đức Chính - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:      Giải Ba Trạng nhí Tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Minh Ngọc
   Sinh ngày: 27/03/2008  
   Lớp: 4D
   Chỗ ở: Xuân Kiều - Đức Chính - Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:      Giải Ba Trạng nhí Tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Hoàng Quỳnh Trang
   Sinh ngày: 10/03/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Địch Tràng- Đức Chính -Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba thi Viết Chữ Đẹp cấp tỉnh
   Năm học: 2017 - 2018
12345678